Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Zakončení kurzu Projektové řízení

Zakončení kurzu Projektové řízení

Dne 28. března 2008 se konalo v prostorách kongresového sálu ŠLP Masarykův les Křtiny závěrečné soustředění účastníků kurzu Projektové řízení. Po výukové části vedené ředitelem Institutu celoživotního vzdělávání panem Ing. Pavlem Máchalem, CSc. a jeho zástupkyní paní PhDr. Danou Linhartovou, CSc. proběhla panelová diskuze a závěrečný písemný test, který byl podmínkou k úspěšnému absolvování kurzu.