Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Seminář Finanční řízení jako hra

Seminář Finanční řízení jako hra

7.4.2008 a 8.4.2008

Dne 7. a 8.4.2008 proběhl na půdě Institutu celoživotního vzdělávání dvoudenní seminář Finanční řízení jako hra.

Seminář byl zaměřen nejen na objasnění významu účetnictví, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale taktéž k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k témuž cíli. V průběhu semináře byl také poskytnut časový prostor pro rozvoj některých sociálních dovedností jeho účastníků (uživatelů finančního řízení).

Seminář zahájila Ing. Šárka Štrachotová, vedoucí oddělení dalšího odborného vzdělávání a Ing. Kamil Nechuta, který zajišŤoval organizace semináře.