Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Zahájení 5.běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí"(24.10.2008)

Zahájení 5.běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí"(24.10.2008)

Dne 24. 10.2008 byl zahájen 5. běh Specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí". Jedná se o čytřsemestrální studium, které je pořádáno ICV MZLU ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Posluchače kurzu přivítal odborný garant studia prof.Ing. Jan Mareček,DrSc. společně s ředitelem ICV Ing. Pavlem Máchalem,CSc. Do nového běhu tohoto studia nastoupilo 23 posluchačů.