Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Zahájení 2. běhu Specializačního studia ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (8. 10. 2008)

Zahájení 2. běhu Specializačního studia ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (8. 10. 2008)

Dne 8.10.2008 byl zahájen 2. běh Specializačního studia ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ. Jedná se o studium, které je realizováno ve spolupráci Institutu celoživotního vzdělávání a Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MZLU v Brně.

Posluchače kurzu přivítal ředitel Institutu celoživotního vzdělávání ing. Pavel Máchal,CSc. a odborný garant studia doc. Ing. Radovan Pokorný,Ph.D.