Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Ukončení kurzu Exportní manažer

Ukončení kurzu Exportní manažer

Ukončení kurzu exportní manažer proběhlo dne 19.6.2008

Dne 19.6.2008 byl ukončen na Institutu celoživotního vzdělávání kurz "Exportní manažer", který probíhal během letního semestru od března 2008. Kurz byl rozdělen do 5 výukových bloků, většinou dvoudenních. Kurz probíhal ve spolupráci s Hospodářskou komorou Jihlava, která na závěr zajistila i několik zajímavých lektorů, kteří mají v dané problematice řadu zkušeností.

Kurz Exportní manažer absolvovalo 11 účastníků převážně z malých a středních podniků, kteří již úspěšně exportují nebo se k tomu teprve chystají.

O ukončení a předání osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se postarali PhDr. Dana Linhartová, CSc., zástupkyně ředitele Institutu celoživotního vzdělávání spolu s Ing. Ivanem Kameníkem, zástupcem Hospodářské komory Jihlava a Ing. Kamil Nechuta, který se staral o organizační zajištění kurzu.