Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Slavnostní zahájení projektu "Technická asistence při přípravě na certifikaci dle ISO 9001:2000 včetně zavedení systému řízeného a automatizovaného oběhu dokumentů v ÚKZÚZ"(Křtiny, 20.6.2008)

Slavnostní zahájení projektu "Technická asistence při přípravě na certifikaci dle ISO 9001:2000 včetně zavedení systému řízeného a automatizovaného oběhu dokumentů v ÚKZÚZ"(Křtiny, 20.6.2008)

Dne 20.6.2008 byl na zámku MZLU ve Křtinách slavnostně zahájen projekt "Technická asistence při přípravě na certifikaci dle ISO 9001:2000 včetně zavedení systému řízeného a automatizovaného oběhu dokumentů v ÚKZÚZ" v rámci projektu Transition Facility: Kontrola kvality a zajištění dodržování kvality v ÚKZÚZ. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je partnerem realizátora projektu - společnosti ecommerce.cz, a.s. - a zajišťuje aktivitu A, tj. Přípravu na certifikaci ISO 9001:2000 - Zavedení systému kvality v ÚKZÚZ.

V rámci oficiálního zahájení byl představen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jeho ředitelem, panem RNDr. Jaroslavem Staňou. Partnera projektu - MZLU v Brně představila PhDr. Dana Linhartová,CSc., aktivitu A prezentoval Dr. Ing. Petr Marada jako vedoucí týmu expertů. Za společnost ecommerce.cz.a.s. vystoupil pan Walter Pavliš.