Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Závěrečné zkoušky specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" (30.5.2008)

Závěrečné zkoušky specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" (30.5.2008)

Dne 30.5.2008 proběhly závěrečné zkoušky specializačního čtyřsemestrálního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí". Závěrečnou ústní zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce úspěšně absolvovalo 23 posluchačů. Osvědčení o absolvování tohoto studia jim předal odborný garant prof.Ing. Jan Mareček,DrSc. a ředitel ICV MZLU ing. Pavel Máchal,CSc.