Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednicvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů

Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednicvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů

Realizace druhé etapy výukové části projektu "Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů"

Ve dnech 4. -- 8. února 2008 se uskutečnila druhá etapa výuky v rámci projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

V rámci prvního výukového bloku byli posluchači, z řad učitelů -- trenérů ze zainteresovaných Univerzitních trenérských škol, seznámeni s obsahem zbylých deseti oblastí, které byly v rámci tohoto projektu připraveny.

Jednalo se o následující témata: Projektové řízení -- nástroj moderní výuky, Přínos individuální řízené pedagogické praxe pro UTŠ a ICV, Organizování individuální řízené pedagogické praxe, Podpora SOŠ prostřednictvím lokální sítě sociálních partnerů, Netradiční výukové postupy, Role učitele při posilování uplatnitelnosti lidských zdrojů SOŠ na trhu pracovních sil, Rozvoj komunikačních dovedností učitele -- trenéra, Hospitační aktivity učitele -- trenéra, Tvorba projektů se zahraničními partnerskými školami , Počítačové sítě na školách.

Celkem se zúčastnilo 60 pedagogů Univerzitních trenérských škol.

"Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů" je projekt Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky