Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2008 / Realizace výukové části projektu ”Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v různorodých univerzitních podmínkách”

Realizace výukové části projektu ”Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v různorodých univerzitních podmínkách”

Ve dnech 11. -- 15. února 2008 byla realizována výuková část projektu Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v různorodých univerzitních podmínkách.

Ve výukové části tohoto projektu byli posluchači seznámeni s dalšími možnostmi svého profesního růstu prostřednictvím 4 výukových modulů.V rámci každého ze 4 modulů (Pedagogicko-didaktické kompetence, Psychosociální kompetence, Obecné manažerské a marketingové přístupy, Aplikovaný marketingový management) byla pozornost věnována deseti oblastem.

Přednášek se zúčastnilo 71 akademických pracovníků z MZLU v Brně a VFU Brno.

"Zvyšování profesní kapacity akademických pracovníků v různorodých univerzitních podmínkách" je společným projektem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky.