Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2009 / Tisková zpráva ICV červen 2009

Tisková zpráva ICV červen 2009

Na řešení úkolů stanovených v oblasti vědy a výzkumu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě se významně podílí také vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání pod vedením ředitele Ing. Pavla Máchala, CSc. Řeší se zde především interní vědecko-výzkumný projekt "Aktualizace vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe", který se nachází v první fázi, kdy se vytvářejí podmínky pro týmovou spolupráci a provádí analýzy formou dotazníkových akcí. Úspěšně byla rovněž získána podpora z ESF operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to ve dvou programech "Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti (OP VK 2.2.)" a "Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji (OP VK 2.3.), jejichž řešení nyní začíná a bude pokračovat do poloviny roku 2012. Tímto způsobem přispívá ICV nejen k rozvoji vědy a výzkumu na univerzitě, ale také k získání nezbytných finančních prostředků pro jeho realizaci.