Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2009 / Zahájení 1. učebního bloku vzdělávacího projektu "Zvyšování kvalifikační znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařství"

Zahájení 1. učebního bloku vzdělávacího projektu "Zvyšování kvalifikační znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařství"

V týdnu od 19.1.2009 do 23.1.2009 proběhl na půdě Institutu celoživotního vzdělávání Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, dále jen ICV MZLU v Brně, první blok ojedinělého vzdělávacího projektu s názvem "Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví". První výukový blok zahájili za ICV MZLU v Brně jeho ředitel Ing. Pavel Máchal, CSc. a Ing. Kamil Nechuta, který je pověřen vedením projektu spolu se zástupcem Sdružení lesních školkařů České Republiky Ing. Vladimírem Foltánkem.

Jak už samotný název napovídá jedná se odborný vzdělávací projekt určený pro technické pracovníky pracující v lesním školkařtví či zabývající se problematikou nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin . Podnětem k uskutečnění vzdělávacího projektu byla snaha o napravení dlouhodobé absence systémového doplňkového inovačního vzdělávání  provozních  technických pracovníků v oboru.lesního školkařství.
Celá akce je koncipována do tří pětidenních seminárních bloků. V rámci posledního výukového týdne jsou v plánu exkurze do Semenářského závodu Lesů ČR, s. p. v Týništi nad Orlicí, Výzkumné stanice VÚLHM, v.v.i. v Opočně a Výzkumné stanice VÚLHM, v.v.i. v Uherském Hradišti. Vzdělávací projekt je zakončen závěrečnými pohovory jednotlivých účastníků načež každý úspěšný absolvent celého vzdělávacího cyklu obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího projektu.

Tento ojedinělý vzdělávací projekt probíhá na ICV MZLU v Brně ve spolupráci se Sdružením lesních školkařů České Republiky. Náklady na projekt jsou hrazeny z Programu rozvoje venkova. Účastníci si hradí pouze stravování, ubytování a cestovné (vyjma dopravy v rámci exkurze).