Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2009 / Zahájení rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu (6. 2., 7. 2. 2009)

Zahájení rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu (6. 2., 7. 2. 2009)

Dne 6. 2. 2009 byl zahájen již 5. běh rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu, jehož odbornou garantkou je Ing. Radka Burdychová,Ph.D. Rozsah tohoto kurzu je 125 hodin a bude probíhat v období únor - duben 2009. Současně byla zahájena dne 7.2. 2009 kombinovaná forma tohoto kurzu, která bude probíhat ve stejném období. Celkem se do obou forem kurzu přihlásilo 23 posluchačů, organizační záštitu nad realizací zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání MZLU.