Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2009 / Zakončení kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí"

Zakončení kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí"

Dne 30.1.2009 proběhl na půdě Institutu celoživotního vzdělávání Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně poslední 5. blok jednosemestrálního kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí". Kurz si klade za cíl rozšířit znalosti a dovednosti pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti výkonu jejich funkcí v životním prostředí o nové postupy a informace v odpadovém hospodářství a obecném managementu životního prostředí obcí. Kurz "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí" byl zakončen prezentací závěrečných prací jednotlivých účastníků kurzu pod dohledem odborné komise složené z doc. RNDr. Jany Kotovicové, Ph.D. garanta kurzu a Dr. Ing. Petra Marady. Za organizátora kurzu ICV MZLU v Brně byl přítomen Ing. Kamil Nechuta.