Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2010 / Důležité události roku

 

Medaile za rozvoj českého knihovnictví

Ing. Jiří Potáček, CSc., dlouholetý bývalý vedoucí Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně, převzal dne 14. září 2010 Medaili Z. V. Tobolky, kterou uděluje profesní organizace Sdružení knihoven a Nadace knihoven za významný přínos pro rozvoj českého knihovnictví. Cenu mu předal na konferenci Knihovny současnosti náměstek ministra kultury pro umění a knihovny pan MgA. Radek Zdráhal. Medaile nese jméno po Zdeňku Václavu Tobolkovi (1874 -- 1951), kterého knihovnická veřejnost vnímá především jako osobu, která prosadila knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově.
"Mezi nejúčinnější, nejtrvalejší a nejstarší prostředky sdělovati lidské myšlenky a city náleží kniha. Jest jak po stránce obsahové, tak i jako výrobek výrazem své doby a svého prostředí; jest plodem těch, kdo byli v těchto směrech jejich původci. Působí i tehdy, kdy již její autoři a výrobci nežijí. Jest měřítkem kulturní vyspělosti svých původců a národů, k nimž náleželi. Jest přínosem jednotlivců i národů ke kultuře veškerého lidstva. Je to nezbytná pomůcka všech badatelů a nejpůsobivější trvalý nástroj ovlivňovati masu v určitém směru." (J. V . Tobolka, Kniha, 1949, s.11)

Zakončení projektu "Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství"

V pátek dne 11.6.2010 byl za přítomnosti ředitele Institutu celoživotního vzdělávání doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. manažera Sdružení lesních školkařů České Republiky Ing. Vladimíra Fontánka, předsedy odborné komise závěrečných pohovorů prof. Ing. Pavla Mauera, DrSc. a mnohých dalších slavnostně ukončen vzdělávací projekt s názvem "Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství". Slavnostní akt předání Osvědčení absolventům vzdělávacího projektu vhodně doplnili trubači Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Vzdělávací projekt si kladl za cíl doplnit a inovovat odborné znalosti dotýkající se problematiky lesního školkařství všem technickým pracovníkům školkařských provozů, kteří se k řízení školkařských provozů dostali ve své profesní lesnické dráze dodatečně, náhodně, či sami měli vlastní potřebu si své znalosti aktualizovat a inovovat. Program pokračoval v inovaci vzdělání technických pracovníků v oblasti lesního školkařtví započaté v rámci úspěšného projektu z roku 2009 s názvem "Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví".

Účast na vzdělávání byla zdarma, výdaje na projekt byly hrazeny z Programu rozvoje venkova.

Více informací ZDE.

Zakončení prvního běhu kurzu IPMA

Dne 11. 6. 2010 byl zakončen první běh kurzu Projektové řízení dle IPMA pro přípravu na st. D akreditovaného u společnosti pro projektové řízení. Vzdělávání absolvovalo 11 účastníků, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu, jež je opravňuje podstoupit zkoušku pro mezinárodně certifikované projektové manažery stupně D (Certifikovaný projektový praktikant).

 

Nová bezbariérová posluchárna na Mendelově univerzitě v Brně