Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2010 / Slavnostní zakončení vzdělávacího projektu „Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství“

Slavnostní zakončení vzdělávacího projektu „Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství“

V pátek dne 11.6.2010 byl za přítomnosti ředitele Institutu celoživotního vzdělávání doc. Ing. Pavla Máchala, CSc. manažera Sdružení lesních školkařů České Republiky Ing. Vladimíra Fontánka, předsedy odborné komise závěrečných pohovorů prof. Ing. Pavla Mauera, DrSc. a mnohých dalších slavnostně ukončen vzdělávací projekt s názvem "Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství". Slavnostní akt předání Osvědčení absolventům vzdělávacího projektu vhodně doplnili trubači Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Vzdělávací projekt si kladl za cíl doplnit a inovovat odborné znalosti dotýkající se problematiky lesního školkařství všem technickým pracovníkům školkařských provozů, kteří se k řízení školkařských provozů dostali ve své profesní lesnické dráze dodatečně, náhodně, či sami měli vlastní potřebu si své znalosti aktualizovat a inovovat. Program pokračoval v inovaci vzdělání technických pracovníků v oblasti lesního školkařtví započaté v rámci úspěšného projektu z roku 2009 s názvem "Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařtví".

Účast na vzdělávání byla zdarma, výdaje na projekt byly hrazeny z Programu rozvoje venkova.

Více informací ZDE.