Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2011 / Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje

Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se jako hlavní řešitel podílí na řešení projektu zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně z oblasti podpory 1.1. Řídícím orgánem projektu je Jihomoravský kraj. Doba konání projektu byla vytyčena od 1.1.2011 do 30.6.2012 (celkem tedy 18 měsíců).

Hlavním cílem projektu je rozvoj kariérního poradenství na středních školách. Tohoto cíle bude dosaženo jednak vytvořením akreditovaného cyklu vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro pracovníky středních škol a jednak přímou prací s žáky středních škol zaměřenou na eliminaci předčasného odchodu ze vzdělávacího systému, na správnou volbu budoucí profese či dalšího studia a pomoc při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění prostřednictvím rozvoje kompetencí pro trh práce.

Náplní projektu je:

  • realizace vzdělávacích akcí určených cílové skupině pracovníků středních škol;
  • zakoupení, proškolení v užívání nových diagnostických nástrojů pro kariérové poradenství;
  • zajištění testování žáků;
  • realizace vzdělávacích workshopů pro cílovou skupinu žáků středních škol se zaměřením na rozvoj jejich kompetencí;
  • vytvoření studijních materiálů, příručky kariérního poradenství a informačních letáků o možnostech VŠ studia v Brně.

 

Projekt je určen pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků a žáků středních škol Jihomoravského kraje a veškeré aktivity jsou zdarma!

 

Aktivity do, kterých se můžete zapojit:

Kurz Kariérní poradenství na středních školách -- kurz akreditovaný v rámci systému DVPP MŠMT. Cílem kurzu je poskytnutí relevantních informací učitelům středních škol z oblasti kariérního poradenství. Účastníci kurzu získají užitečné znalosti, dovednosti a konkrétní praktické nástroje využitelné v praxi pedagoga střední školy. Účastníkům budou představeny nové trendy v oblasti práce se skupinami žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, využití standardizovaných diagnostických nástrojů, využití koučování jako metody k rozvoje osobního potenciálu žáků středních škol.

Celková dotace kurzu je 61 hodin (z toho 56 hodin přímé výuky a 5 hodin konzultací). Zahájení kurzu je v září 2011.

 

Prezentace vysokoškolských poradenských center na SŠ - VŠ poradenská centra Vám přijedou na Vaši střední školu prezentovat nabídku svých služeb určenou studentům SŠ (charakteristiku vysokoškolského studia, poradenské služby, možnosti podpory při studiích - granty, stipendia apod.). Aktivita má zamezit předčasnému odchodu žáků ze vzdělávání.

Prezentace bude zahájeny od ledna 2011.

Zajištění testování žáků SŠ -  v rámci této aktivity při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění a eliminaci nesprávné volby povolání či dalšího studia zajišťováno testování (psychologická diagnostika) žáků středních škol. Tato aktivita bude přednostně nabízena středním školám, které nezaměstnávají školního psychologa a jejichž žáci tak mají, v rámci svého rozhodování, omezený  přístup k využití psychodiagnostických metod.

Aktivita bude probíhat od září 2011.

Workshopy pro rozvoj kompetencí žáků pro trh práce - můžeme na vaší škole realizovat wokrshopy, jejichž obsahová náplň je ve shodě s tématy RVP Člověk a svět práce,  Osobnostní a sociální výchova či Občan v demokratické společnosti.

Plánovaná témata workshopů jsou:

  • Metody hledání zaměstnání
  • Jak napsat životopis a motivační dopis
  • Sebeprezentace a příprava na přijímací pohovor
  • Sebepoznání a SWOT analýza

Workshopy se budou konat od září 2011.

Všechny výše zmíněné aktivity jsou zdarma. Můžete se na ně přihlásit na czv@mendelu.cz.

V rámci projektu bude také vytvořena příručka kariérního poradenství na středních školách, která bude distribuovány na všechny SŠ Jihomoravského kraje.

Více informací naleznete na www.icv.mendelu.cz.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0015