Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / 2011 / Školení Škody na zemědělských strojích pro samostatné likvidátory škod České pojišťovny, a.s.

Školení Škody na zemědělských strojích pro samostatné likvidátory škod České pojišťovny, a.s.

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně uspořádal dvoudenní školení pro pracovníky České pojišťovny, a.s., které proběhlo ve dnech 17. 5. a 8. 12. 2010.

Školení bylo nazváno Škody na zemědělských strojích a bylo rozděleno do čtyř částí a sice:
Zemědělské stroje pro pěstování a sklizeň plodin 
Zemědělské stroje pro živočišnou výrobu 
Zemědělské stroje pro zpracování půdy a zakládání porostu. 
Poslední část se svým zaměřením odlišovala od samotného názvu školení a byla zařazena na přání zadavatele školení, nesla název Obráběcí a tvářecí stroje.

Každého školícího dne se zúčastnilo na 25 samostatných likvidátorů České pojišťovny, a.s., z celé republiky, z nichž většina se zúčastnila obou školících dnů.

Lektorského úkolu se s ochotou zhostili pracovníci Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Jiří Fryč, CSc., doc. Ing. Jan Červinka, CSc.. Část věnovanou obráběcím a tvářecím strojům prezentovali Ing. Jan Omes, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D. Odbornou garanci celé akce si vzal pod svou záštitu prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. z Mendelovy univerzity.

Reakce účastníků školení vyzněla po slovním i písemném dotazníkovém vyjádření velmi pozitivně a zejména prospěšně. Jsme tak velice rádi, že jsme mohli naplnit očekávání zúčastněných, a nebráníme se tak případné další spolupráci.

Photo Gallery