Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2006 (23. - 24. 11. 2006)

Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2006 (23. - 24. 11. 2006)

Ve dnech 23. -- 24. listopadu 2006 uspořádal Institut celoživotního vzdělávání dospělých Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2006. Hlavní téma festivalu znělo Vzděláváním ke zvyšování zaměstnatelnosti. Celá událost tak byla spjata s myšlenkou celoživotního vzdělávání jako klíčovou podmínkou rozvoje společnosti. Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně vyznává stejné hodnoty, a proto se zúčastnil jak Veletrhu institucí a programů vzdělávání dospělých, tak i Odborné konference na téma Moderní trendy ve firemním vzdělávání. ICV MZLU v Brně reprezentovaly PhDr. Dana Linhartová, CSc. a Bc. Soňa Novotná.