Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Strategický plán rozvoje - nástroj profesionálního managera (workshop 24.11.2006)

Strategický plán rozvoje - nástroj profesionálního managera (workshop 24.11.2006)

Dne 24. 11. 2006 se konal workshop na téma Strategický plán rozvoje nástroj profesionálního managera v rámci projektu BCES (Brněnské centrum evropských studií), který byl určen pro akademické pracovníky na úrovni fakult. Workshopu se zúčastnilo 17 posluchačů, převážně děkanů a proděkanů brněnských vysokých škol.

Účastníky přivítal Ing. Pavel Máchal, CSc., ředitel institutu celoživotního vzdělávání. Workshop moderoval a řídil Ing. Jaroslav Švec, vedoucí Akademického centra studentských aktivit VUT v Brně.