Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Slavnostní zakončení kurzu projektu "Mistrovská škola cukrářská" (4. 12. 2007)

Slavnostní zakončení kurzu projektu "Mistrovská škola cukrářská" (4. 12. 2007)

Dne 4.12.2007 byla zakončena teoretická část pilotního kurzu projektu "Mistrovská škola cukrářská", kerý je financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a poskytovatelem je Jihomoravský kraj. MZLU v Brně jako partner projektu garantoval a organizačně zajistil 1. část pilotního kurzu, která probíhala v období září-prosinec 2007. Přednášky byly rozděleny do 6 dvoudenních bloků, celkový rozsah přednášek byl 110 hodin. Druhá - praktická část pilotního kurzu bude probíhat v období leden-únor 2008 v dílnách SOŠ v Bzenci.

Přednášky byly hodnoceny účastníky pilotního kurzu kladně. Po absolvování praktické části obdrží posluchači kurzu certfikát.