Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Dohoda o spolupráci mezi MZLU v Brně a UZPI v Praze

Dohoda o spolupráci mezi MZLU v Brně a UZPI v Praze

S účinností od 1. ledna 2007 byla na dobu neurčitou uzavřena dohoda mezi Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Ústavem zemědělských a potravinářských informací v Praze. Dohoda, kterou podepsal rektor MZLU v Brně, Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. na jedné straně a ředitel ÚZPI v Praze, Ing. Josef Vozka na straně druhé, se týká konkrétní spolupráce mezi Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně, zastoupeným jeho ředitelem, Ing. Pavlem Máchalem, CSc. a ÚZPI v Praze, zastoupeným ředitelem odboru vzdělávání a poradenství Ing. Martinem Mistrem, Ph.D.

Obě instituce se dohodly na spolupráci v oblasti odborného vzdělávání privátních poradců a metodiků ÚZPI s cílem zajistit plynulý transfer výstupů vědy a výzkumu do praxe, v oblasti vzdělávání lektorů dalšího odborného vzdělávání, pedagogických pracovníků středních zemědělských, potravinářských a veterinárních škol a stavovských organizací, v oblasti tvorby a využívání e-learningových výukových programů a v oblasti společné přípravy a realizace vzdělávacích projektů.