Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Slavnostní zakončení kurzu "Integrovaná prevence a integrovaný management ŽP, jakosti a bezpečnosti potravin" (8.11.2006)

Slavnostní zakončení kurzu "Integrovaná prevence a integrovaný management ŽP, jakosti a bezpečnosti potravin" (8.11.2006)

Dne 8.11.2006 byl slavnostně zakončen kurz "Integrovaná prevence a integrovaný management ŽP, jakosti a bezpečnosti potravin". Tento kurz úspěšně absolvovalo 9 posluchačů. Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání jim předal prorektor MZLU prof.Ing.Jindřich Neruda,CSc. za přítomnosti odborného garanta kurzu prof.Ing. Jana Marečka,DrSc. a ředitele ICV ing. Pavla Máchala,CSc.