Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů

Zahájení projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů

Dne 24. srpna 2006 byl v Kongresovém sále Školního lesního podniku Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na zámku ve Křtinách oficiálně zahájen projekt Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů. Jedná se o projekt Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně financovaný z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky.

Zahájení projektu se zúčastnili zástupci 17 vybraných středních odborných škol z kraje Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Vysočina, jejichž pedagogičtí pracovníci učitelé - trenéři budou tvořit cílovou skupinu projektu. Účast na slavnostním zahájení přijali také zástupci Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Za MZLU v Brně byli přítomni prorektor MZLU v Brně prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., ředitel Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně a vedoucí koordinátor projektu Ing. Pavel Máchal, CSc. a PhDr. Dana Linhartová,CSc., která je odborným garantem pedagogického studia.

Součástí dvoudenního zahájení tohoto projektu byl podpis smluv mezi Institutem celoživotního vzdělávání MZLU v Brně a Univerzitními trenérskými školami a při této příležitosti byl zástupcům těchto škol předán Statut Univerzitní trenérské školy Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na dobu tří let.