Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí (5.10.2007)

Zahájení kurzu "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí (5.10.2007)

Dne 5.10.2007 byl zahájen kurz "Odpadové hospodářství a environmentální management obcí". Jedná se o jednosemestrální kurz, který je akreditován u Ministerstva vnitra ČR a je určen pro pracovníky státní správy a samosprávy.

Posluchače kurzu přivítala v prostorách ICV MZLU odborná garantka doc.RNDr.Jana Kotovicová,Ph.D. společně s Ing. Šárkou Štrachotovou (organizační zajištění). Kurz bude navštěvovat 11 přihlášených účastníků.