Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení 1.běhu kurzu "Strategické řízení malých a středních podniků" (23.11.2006)

Zahájení 1.běhu kurzu "Strategické řízení malých a středních podniků" (23.11.2006)

Dne 23.11.2006 bylo zahájen 1.běh kurzu "Strategické řízení malých a středních podniků, který je pořádán v rámci projektu 3.3. SROP "Rozvoj lidských zdrojů při přípravě a a realizaci projektů pro programové období 2007-20013".Tento kurz byl připraven Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně ve spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Brno.

Posluchače kurzu přivítal ředitel Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně ing. Pavel Máchal,CSc. a ředitel OHK Brno ing. Petr Bajer,CSc. za přítomnosti odborného garanta kurzu doc. Ing. Pavla Žufana,Ph.D. Prvního modulu se zúčastnilo 43 posluchačů.