Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení kurzů pedagogiky v ak. roce 2006/2007

Zahájení kurzů pedagogiky v ak. roce 2006/2007

Se začátkem nového akademického roku 2006/2007 byly otevřeny také nové kurzy pedagogiky. V pátek 22. 9. 2006 byl zahájen akreditovaný kurz "Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství odborných předmětů" s rekordním počtem 32 studentů. V následujícím dvouletém studiu získají jeho absolventi pedagogické kompetence k výuce odborných předmětů na středních školách. V pátek 6. října 2006 byl zahájen kurz vysokoškolské pedagogiky "Rozvoj pedagogické kompetence začínajícich akademických pracovníků na MZLU v Brně". Tento kurz navázal na loňský úspěšný běh a i letošní vysoký zájem ukazuje pozitivní směr ve snaze o zvyšování pedagogické úrovně našich mladých akademických pracovníků.