Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Seminář "Právní aspekty využívání vedlejších živočišných produktů v podmínkách bioplynových stanic, kompostáren a asanačních podniků - 7.- 8.6.2007"

Seminář "Právní aspekty využívání vedlejších živočišných produktů v podmínkách bioplynových stanic, kompostáren a asanačních podniků - 7.- 8.6.2007"

Ve dnech 7.-8.6.2007 byl uspořádán na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně odborný seminář "Právní aspekty využívání vedlejších živočišných produktů v podmínkách bioplynových stanic, kompostáren a asanačních podniků". Jednalo se o vzdělávací akci, která byla realizovaná pod záštitou rektora MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslava Hluška,CSc. a dále ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Semináře se zúčastnilo 122 posluchačů, kteří byli tvořeni zástupci provozovatelů bioplynových stanic, dále byli přítomni pracovníci krajských úřadů, veterinárních správ, ČIŽP a firem působících v této oblasti. Součástí semináře byla exkurze do bioplynové stanice Velký Karlov.