Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení specializačního studia ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (11.10.2006)

Zahájení specializačního studia ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ (11.10.2006)

Dne 11.10.2006 bylo zahájeno v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Specializační studium ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ. Jedná se o studium, které je realizováno ve spolupráci Institutu celoživotního vzdělávání a Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MZLU v Brně. Je určeno pro zaměstnance Státní rostlinolékařské správy ČR, jeho rozsah odpovídá akreditovanému magisterskému studiu v oboru Rostlinolékařství a je koncipováno jako čtyřsemestrální.

Posluchače kurzu přivítal ředitel Institutu celoživotního vzdělávání ing. Pavel Máchal,CSc. a odborný garant studia doc. Ing. Radovan Pokorný,PhD. Přítomni byli také zástupci Státní rostlinolékařské správy z Prahy a oblastního odboru Brno.