Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Seminář "Nové trendy v ochraně životního prostředí v podmínkách chovů prasat"

Seminář "Nové trendy v ochraně životního prostředí v podmínkách chovů prasat"

Ve dnech 26.-27.9.2006 byl uspořádán na Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně odborný seminář "Nové trendy v ochraně životního prostředí v podmínkách chovů prasat". Jednalo se o vzdělávací akci, která byla realizovaná pod záštitou rektora MZLU v Brně prof. Ing. Jaroslava Hluška,CSc. a dále ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Na této vzdělávací akci se podíleli přednášející z řad zástupců MZLU v Brně, Ministerstva zemědělství ČR a odborných firem. Součástí semináře byla exkurze do podniku - chovu prasat, který uplatňuje rozmlžovací zařízení.

Semináře se zúčastnilo 45 posluchačů, kteří byli tvořeni zástupci podniků zabývajících se chovem prasat, dále byli přítomni pracovníci poboček Ministerstva zemědělství ČR, Krajských úřadů a firem působících v této oblasti. Seminář byl účastníky hodnocen velmi kladně.