Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Školení "Škodlivé organismy okrasných a ovocných rostlin a ochrana proti nim" (12.-13.6., 20.-22.6.2007)

Školení "Škodlivé organismy okrasných a ovocných rostlin a ochrana proti nim" (12.-13.6., 20.-22.6.2007)

Dne 12.6.2007 bylo zahájeno v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání školení s názvem "Škodlivé organismy okrasných a ovocných rostlin a ochrana proti nim". Jedná se o vzdělávací akci, která je realizována pro zaměstnance Státní rostlinolékařské správy ČR. Školení je koncipováno jako 5-tidenní a skládá se z teoretických přednášek a 2 praktických částí - návštěvy skleníku MZLU a exkurze do Technického izolátu ovocných dřevin ZF MZLU v Lednici.

Posluchače přivítala zástupkyně ředitele ICV PhDr.Dana Linhartová,CSc.