Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Smlouva o spolupráci mezi TU Zvolen a MZLU v Brně

Smlouva o spolupráci mezi TU Zvolen a MZLU v Brně

Dne 11. 3. 2005 byla uzavřena dohoda o spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání mezi Technickou univerzitou ve Zvoleně, zastoupenou rektorem Doc. Ing. Jánem Tučkem, CSc. a Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně zastoupenou Prof. Ing. Stanislavem Procházkou, DrSc. Tato smlouva navazuje na dohodu o spolupráci uzavřenou v roce 1998, která založila široké možnosti pro rozvíjení společných aktivit v pedagogické a vzdělávací oblasti obou univerzit.

Cílem činnosti obou univerzit je zkvalitňovat úroveň vzdělávání tak, aby vedla ke vzniku společnosti a ekonomiky založené na znalostech. V zájmu tohoto cíle vyjádřily obě univerzity přání rozvinout konkrétní spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání prostřednictvím Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně, zastoupeného Ing. Pavlem Máchalem, CSc. a Centrem dalšího vzdělávání TU ve Zvoleně, zastoupeného Mgr. Pavlom Vlčekom.

Obsahem smlouvy o spolupráci jsou výukové programy celoživotního vzdělávání jmenovitě postgraduální studium UNIGIS.