Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Realizace 1. etapy výukové části projektu "Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů"

Realizace 1. etapy výukové části projektu "Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů"

Ve dnech 1. -- 5. října 2007 se uskutečnila první etapa výuky v rámci projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

V rámci prvního výukového bloku byli posluchači, z řad učitelů -- trenérů ze zainteresovaných Univerzitních trenérských škol, seznámeni s obsahem poloviny předmětů, které byly v rámci tohoto projektu připraveny.

Jednalo se o následující témata z modulů č.1, č.2, č.3: Vliv vzdělávacího programu na zefektivnění výuky střední odborné školy Projevy a důsledky sociální inkluze a exkluze a prevence sociálně patologických jevů v prostředí střední odborné školy Změny v legislativě v evaluačních procesech a financování středních odborných škol - Rozvoj studentů se specifickými potřebami - Současné pojetí filozofie zemědělství a nové přístupy k environmentu ve vzdělávání středních odborných škol Práva a povinnosti univerzitní trenérské školy, učitelů -- trenérů a studujících ICV MZLU v Brně; ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie Tvorba učebních plánů a projektů , Moderní technologie, Využití počítače ve vzdělávacím procesu.

Celkem bylo přihlášeno 45 účastníků.

"Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů" je projekt Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky.