Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení projektu "Mistrovská škola cukrářská"

Zahájení projektu "Mistrovská škola cukrářská"

Dnešního dne se sešli zástupci MZLU Brno v čele s jejím rektorem prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc. a zástupci Společenstva cukrářů ČR vedeném prezidentem Drahoslavem Hvězdou. Předmětem setkání byl úvodní seminář zahajující projekt "Mistrovská škola cukrářská". Cílem projektu je znovuobnovení tradice Cukrářské mistrovské školy v České republice navazující na činnost cukrářů do roku 1948, prostřednictvím vyvinutí metodiky Mistrovské školy cukrářské a realizace prvního kurzu pro budoucí školitele.

Významným bodem setkání bylo předání řádu sv. Ambrože dlouholetému spolupracovníkovi Společenstva a významné vědecké autoritě panu prof. Ing. Ivo Ingrovi, DrSc. Řád byl předán zástupci Společenstva v slavnostních historických oděvech, za zvuků fanfár a za přítomnosti historické vlajky Společenstva cukrářů.