Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení 4.běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí"(19.10.2007)

Zahájení 4.běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí"(19.10.2007)

Dne 19. 10.2007 byl zahájen 4. běh specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí". Jedná se o čytřsemestrální kurz, který je pořádán ICV MZLU ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Kurz zahájil odborný garant studia prof.Ing. Jan Mareček,DrSc. společně s ředitelem ICV Ing. Pavlem Máchalem,CSc. Do nového běhu tohoto studia se přihlásilo 22 posluchačů.