Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení kurzu "Integrovaný management ŽP, jakosti, zdr.nezávadnosti potravin a bezpečnosti při práci (26.9.2007)

Zahájení kurzu "Integrovaný management ŽP, jakosti, zdr.nezávadnosti potravin a bezpečnosti při práci (26.9.2007)

Dne 26.9.2007 byl zahájen kurz "Integrovaný management ŽP, jakosti, zdr.nezávadnosti potravin a bezpečnosti při práci". Jedná se o dvousemestrální kurz, který je pořádán ICV MZLU ve spolupráci s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF a občanským sdružením KEIPIM.

Posluchače přivítal odborný garant kurzu Dr.Ing. Petr Marada společně s Ing. Šárkou Štrachotovou (organizační zajištění).