Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zakončení 1.běhu specializačního akreditovaného studia "Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT" (19.10. 2007)

Zakončení 1.běhu specializačního akreditovaného studia "Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT" (19.10. 2007)

Dne 19.10.2007 byl v Aule MZLU v Brně slavnostně zakončen 1. běh specializačního akreditovaného třísemestrálního vzdělávacího programu "Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT". Tento kurz dosud úspěšně absolvovalo 32 posluchačů, kteří vykonali závěrečnou ústní zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Osvědčení o absolvování třísemestrálního specializačního studia jim předal ředitel ICV MZLU Ing. Pavel Máchal,CSc.