Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Workshop projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů

Workshop projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů

Dne 25. června 2007 se Kongresovém sále Školního lesního podniku Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně na zámku ve Křtinách konal workshop projektu Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů.

Workshopu projektu bylo přítomno 31účastníků mezi nimiž byli zástupci vybraných středních odborných škol z kraje Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Vysočina (jejichž pedagogičtí pracovníci učitelé - trenéři tvoří cílovou skupinu projektu), zástupci VFU Brno a MZLU v Brně. Za MZLU v Brně byli přítomni prorektor MZLU v Brně prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., ředitel Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně a vedoucí koordinátor projektu Ing. Pavel Máchal, CSc. a PhDr. Dana Linhartová,CSc., která je odborným garantem pedagogického studia.

Workshopu se dále zúčasnili zástupci Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha. Ing.Alena Krajíčková z UZPI o této události napsala článek v časopisu Zemědělská škola (č.1, roč.70/2007-08, strana č.3. -- 4.), který je vydáván Ústavem zemědělských a potravinářských informací Praha

Obsahem setkání byla zpráva o stavu plnění první -- přípravné části projektu a návrh realizace druhé -- výukové části Součástí workshopu projektu byla exkurze v arboretu ŠLP Křtiny.

"Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů" je projekt Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky.