Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení 3. běhu studia “Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT” (10. 3. 2007)

Zahájení 3. běhu studia “Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT” (10. 3. 2007)

Dne 10.3.2007 byl zahájen již 3. běh třísemestrálního vzdělávacího programu "Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti ICT". Jde o studium, které je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Do prvního semestru tohoto vzdělávacího programu nastoupilo 42 nových studentů.

Posluchače kurzu přivítal ředitel Institutu celoživotního vzdělávání ing. Pavel Máchal,CSc. a proděkanka Provozně ekonomické fakulty Mgr. Jitka Machalová, Ph.D.