Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zahájení 3. běhu studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" (13.10.2006)

Zahájení 3. běhu studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" (13.10.2006)

Dne 13.10.2006 bylo zahájen již 3. běh čtyřsemestrálního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí". Tento kurz je realizován ve spolupráci Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Posluchače kurzu přivítal ředitel Institutu celoživotního vzdělávání ing. Pavel Máchal,CSc. a odborný garant studia prof. Ing. Jan Mareček,DrSc.