Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Základy projektového řízení (vzdělávací kurz 21.a 22.3.2007)

Základy projektového řízení (vzdělávací kurz 21.a 22.3.2007)

Ve dnech 21. a 22.3.2007 proběhl v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně kurz Základy projektového řízení, kterého se zúčastnilo 12 posluchačů. Posluchače kurzu přivítala organizátorka kurzu Bc. Alena Krejčí. Lektorem kurzu byl RNDr. Stanislav Michelfeit.

Kurz byl účastníky hodnocen velmi kladně především v oblasti rozsahu a oblasti probírané látky, přínosu kurzu, práce lektora, tempa výkladu a dalších.