Main page / Vysokoškolský ústav / Information for the Media / Archív / Zakončení 1.běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" (29.3.2007)

Zakončení 1.běhu specializačního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí" (29.3.2007)

Dne 29.3.2007 byl slavnostně zakončen 1. běh specializačního čtyřsemestrálního studia "Technické znalectví a likvidace pojistných událostí". Tento kurz úspěšně absolvovalo 24 posluchačů, kteří vykonali závěrečnou ústní zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce. Osvědčení o absolvování čtyřsemestrálního specializačního studia jim předal odborný garant kurzu prof.Ing. Jana Mareček,DrSc. a ředitel ICV MZLU ing. Pavel Máchal,CSc.