Main page / Journal Lifelong Learning / Objednávka časopisu

Objednávka časopisu

Místo obvyklého předplatného Vám chceme nabídnout možnost objednat si odebírání časopisu formou partnerské spolupráce. Na jejím základě obdržíte vždy bezplatně výtisk(y) časopisu Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání. Od Vás, jakožto part­nera časopisu, uvítáme na oplátku zasílání Vašich monografií, sborníků, periodik, skript nebo jiných studij­ních opor, umožnění bezplatné účasti zaměstnanců Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na Vámi pořádaných konferencích, umístění loga časopisu a odkazu na webových stránkách, mož­nost propa­gace časopisu na konferencích či jiné formy spolupráce. Časopis není určen pouze pro organi­zace, ale mo­hou si jej objednat i jednotlivci!

Název organizace:
Kontaktní osoba:
Ulice a číslo popisné:
PSČ:
Město:
Stát (pro zaslání mimo Českou republiku):
Telefon:
E-mail:
Nabízená forma spolupráce:
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):