Main page / Poradenské centrum / Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

V rámci kariérního poradenství nabízíme studentům pomoc při volbě povolání, plánování a řízení kariéry, řešení překážek při uskutečnění volby povolání a poradenství při hledání zaměstnání, přípravě na výběrové řízení či pracovní pohovor. Do této oblasti poradenství spadá i spolupráce s různými subjekty zajišťujícími praxe a stáže studentů ve firmách, prezentace zaměstnavatelů, odborníků z praxe o možnostech uplatnění, požadavcích na uchazeče apod., organizace veletrhu pracovních příležitostí a řada dalších aktivit.

Co Vám můžeme nabídnout:

1. Zájemci mohou využít seminářů rozvíjejících jejich pracovní kompetence, například:

- jak napsat profesní životopis či motivační dopis tak, aby zapůsobil na zaměstnavatele,

- jak se prezentovat u přijímacího pohovoru,

- profesionální prezentace

- Assessment centrum "nanečisto".

2. Během individuální kariérové konzultace lze řešit následující témata:

- problematika rozhodování mezi různými obory/pracovními místy;

- informace potřebné pro správnou volbu povolání;

- hledání zaměstnání a orientace na trhu práce;

- životopis, motivační dopis;

- příprava na pohovor a jeho průběh;

- problematika Assessment center a psychologické diagnostiky,

- sestavení osobnostního profilu, který pomůže odhalit a slabé stránky a najít cestu, jak je rozvinout.

3. Ti z Vás, kteří chtějí aktivně řešit své problémy nebo chtějí dosáhnout vytyčených cílů, mohou využít služeb koučování. V čem Vám může být kouč nápomocný?

- Může Vám pomoci najít vlastní cestu řešení, získat nový způsob myšlení a konání, který může zdánlivě nemožné učinit možným, a to jak v oblasti pracovní aktivity, tak v osobním životě,

- hledání řešení problémů souvisejících se studiem případně pracovních problémů,

- realizaci nalezených řešení a postupů,

- sebeorganizaci a sebeřízení,

- zvyšování osobní kompetentnosti k výkonu svěřené práce.

Komu jsou naše služby určeny a za jakých podmínek:

Všechny aktivity jsou studentům Mendelu poskytovány zdarma, využívat je mohou též studenti různým způsobem znevýhodnění. Zaměstnanci Mendelu, případně studenti jiných vysokých škol mohou využít služeb kariérového poradenství za předpokladu finanční spoluúčasti, která je nižší než v komerčním sektoru. Služby jsou také nabízeny zájemcům z řad široké veřejnosti, a to za úplatu 500 Kč za jedno individuální sezení.

Pokud se rozhodnete využít služeb kariérního poradenství, ať už v individuální nebo skupinové formě, přihlaste se pomocí formuláře níže, je potřeba uvést službu, o kterou máte zájem.

V případě dotazů neváhejte napsat na pcentrum@mendelu.cz

Aktuální nabídka:

Individuální kariérová konzultace - termín dle individuální domluvy

Sestavení osobnostního profilu - termín dle individuální domluvy

Koučování - termín dle individuální domluvy

Výběr z nabízených služeb
Jméno, příjmení:
Fakulta:
Obor:
Ročník:
Email:
Poznámka
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):