Main page / Poradenské centrum / Useful Links

Užitečné odkazy

www.studentoviny.cz - společná webová aplikace Poradenských center MENDELU, MU a VUT.

www.jobch.cz - veletrh práce JobChallenge pro studenty VŠ a absolventy, 5.11.2014 v Brně

www.jic.cz - Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou.

www.podaneruce.cz - poskytují pomoc lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb.

www.anabell.cz - občanské sdružení Anabell nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním.

www.growjob.com

www.brno.aiesec.cz - největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 110 zemích a teritoriích sdružuje ve více než 2100 institucích vyššího vzdělání přes 80 000 studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti.