Main page / Poradenské centrum / Uchazeči o studium na VŠ

Uchazeči o studium na VŠ

Služby poradenského centra pro studenty středních škol a uchazeče o studium na MENDELU

  • Chystáte se k podání přihlášky na vysokou školu?
  • Nejste ještě zcela rozhodnuti, kterým směrem se vydat?
  • Zvažujete několik variant své budoucí profesní kariéry a nevíte, kterou si vybrat?
  • Zajímá vás, jaké jsou vaše předpoklady pro studium na VŠ?

Nabízíme žákům středních škol odbornou psychologickou diagnostiku se zaměřením na optimální volbu profesní dráhy.

Proč: Řada žáků středních škol zvažuje na konci studia mnoho otázek stran své budoucí profese a studia. Účinnou pomocí při hledání budoucího pracovního uplatnění, eliminaci nesprávné volby povolání a dalšího studia i při plánování profesní dráhy je psychologická diagnostika. Tato je však dostupná jen žákům některých středních škol.

Na poradenském centru ICV MENDELU můžete využít těchto služeb:

  • Individuální konzultace Vaší situace a výběru VŠ s vysokoškolským poradcem.
  • Diagnostika Vašich schopností - zjištění Vaší profesně-studijní orientace.
  • Poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami - v případě že trpíte některou formou zdravotního postižení či znevýhodnění.

Konzultační hodiny nejsou pevně stanoveny, v rámci našich možností se snažíme studentům vyjít vstříc a přizpůsobit se jejich časovým možnostem. Máte-li specifické požadavky týkající se času či jiných okolností konzultace, uveďte je prosím v přihlašovacím formuláři. Standardní doba konzultace je 50 minut. Jednorázová individuální konzultace je zdarma.

Diagnostika zahrnuje posouzení rozumových schopností, osobnostních předpokladů, profesní orientace. Využívány jsou standardizované diagnostické nástroje. V následné konzultaci jsou výsledky interpretovány s ohledem na individuální situaci studenta, jeho silné a slabé stránky a způsobů jejich využití případně eliminace.

Diagnostika vyžaduje 4 hodiny pro administraci testů a hodinu na konzultaci.

Poradenství pro uchazeče se specifickými potřebami je zaměřeno na posouzení možností zohlednění specifických potřeb v průběhu přijímacího řízení a studia. Konzultace a diagnostika pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je zdarma. Podrobné informace viz záložka Poradenského centra věnovaná tomuto tématu:

http://www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum/spec_potr

Přihlašovací formulář

Podávám přihlášku na kurz:
   
Osobní údaje
Jméno, Příjmení, Titul:
Datum a místo narození:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
   
Fakturační údaje
Název firmy:
Sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
   
Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail
Kde jste se o nabídce kurzu dozvěděl/a?
Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):

Kontakt

V případě dotazů se obracejte na organizátora akce:

Mgr. Alena Krejčí

alena.krejci@mendelu.cz

te545 135 227