Main page / Poradenské centrum / Psychologické poradenství

Psychologické poradenství, terapie, koučování, diagnostika

Poradenské služby mohou klientům nejen pomoci překonat jejich osobní, rodinné, partnerské a studijní problémy, se kterými zpočátku přicházejí, ale postupně je zaměřit též na profesní záležitosti spojené se vstupem do praxe a uplatnění v ní. Tyto služby jsou poskytovány pro studenty Mendelu, absolventy a uchazeče o studium zdarma. Zaměstnanci Mendelu mohou využít poradenských služeb (terapie, koučovní, diagnostika) za předpokladu finanční spoluúčastni, která je nižší než v komerčním sektoru. Pro zájemce z řad široké veřejnosti jsou služby individuálního poradenství poskytovány za úplatu, kdy cena za jedno sezení je 500 Kč.

Může se jednat například o:
- obtíže spojené se studiem (např. poruchy soustředění, zvládání stresu ve zkouškových situacích, odkládání studijních povinností, souběh studijních a pracovních nároků, nedostatečné studijní dovednosti apod.),
- obtíže spojené se specifickými obtížemi vycházející z určitého hendikepu (zdravotního, pohybového, smyslového, sociálního aj.),
- problémy spojené s duševním zdravím (úzkostné stavy, depresivní poruchy, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek apod.),
- partnerské a rodinné problémy, které ve svých důsledcích zájem o studium a studijní úsilí snižují nebo je přímo znemožňují,
- podpora v oblasti kariérního rozhodování a plánování profesní dráhy (analýza osobnostních předpokladů pomocí diagnostických metod, kariérní koučink, konzultace životopisu či motivačního dopisu).

V případě dotazů prosím pište na pcentrum@mendelu.cz

Přihlašovací formulář

Výběr z nabízených služeb:
Jméno, příjmení:
Fakulta:
Email:
Poznámka
Kolik je dva plus dva (odpovězte číslem):