Main page / Projects / Realizované projekty (ukončené)

Realizované projekty (ukončené)

 1.  Modul - moderní učitel (OPVK)

 2. Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků

 3. "Zvyšování kvalifikačních znalostí a dovedností technických pracovníků v oboru lesního školkařství" 

 4. Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství

 5. Inovace a rozšíření nabídky vysokoškolských poradenských center v Brně

 6. Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje

 7. Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií

 8. Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe

 9. Rozvoj specializovaných počítačových a prezentačních učeben Institutu celoživotního vzdělávání

 10. Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi

 11. Rozvoj nabídky poradenských služeb brněnských vysokých škol - od uchazečů po absolventy

 12. Zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně zdravotně handicapovaným studentům

 13. Finalizace zpřístupnění výukových programů celoživotního vzdělávání na MZLU v Brně zdravotně handicapovaným studentům

 14. Kurzy celoživotního vzdělávání pro Univerzitu třetího věku na MZLU v Brně

 15. Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách

 16. Univerzita třetího věku MZLU v Brně

 17. Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti (MIU)

 18. Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji (VPV)

 19. Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT

  Projekt koordinuje Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci se svými partnery. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalitativní a kvantitativní úrovně využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách prostřednictvím sítě metodických, vzdělávacích a informačních center na pracovištích partnerů projektu (Západočeská univerzita v Plzni, Mendelova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Hradec Králové). Budou také připraveny vzdělávací programy včetně studijních a metodických materiálů.
 20. Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012 a trendy pícninářství a krmivářství

 21. Kompetentní učitel zemědělství