Main page / International Cooperation / News

Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

Zahraniční oddělení rektorátu MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a stáže programu ERASMUS+ na letní semestr 2014/15. Deadline podání přihlášky v tištěné i elektronické podobě je do  20. září 2014. Výsledky VŘ budou uveřejněné 2. října 2014.

Bližší informace najdete na http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus

V případě dotazů a dalších informací kontaktujte prosím Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz).

 

 Přehled uzavřených smluv

Stát

Název univerzity

Belgické království

University of Antwerp

Chorvatská republika

University of Zadar

Litevská universita

Siauliai University

Maďarská republika

University of Szeged

Szent István University

Německo

Hochschule Anhalt

Polská republika

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opole University of Technology

Uniwersytet technologiczno Przyodniczy w Bydgoszczy

Slovenská republika

Matej Bel University in Banska Bystrica

Slovinsko

University of Maribor

Španělské království

Universitat de Lleida

Turecká republika

Anadolu University

Milé studentky a studenti,

chcete vyjet na studijní pobyt nebo pracovní stáž Erasmus +?

Výběrové řízení se koná od 3. 2. do 12. 3. 2014, přihlašujete se prozatím starým způsobem -- viz http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp - výběrové řízení. Bohužel stále čekáme na upřesnění podmínek nového programu Erasmus +, které budeme vědět až 6. února, od tohoto data najdete na http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/aktuality prezentaci k novému Erasmus +. Aktualizované smlouvy se zahraničními partnery najdete na webové stránce své fakulty.

Základní informace o programu Erasmus + (2014-21):

1) Obdržíte stipendium v závislosti na rozdílu v životních nákladech mezi ČR a cílovou zemí (fixní paušální částky grantu stanoví Národní agentura - bude upřesněno v prezentaci). 2) Rozšíření programu i na země 3. světa -- pravděpodobně až od 2016/17, prozatím 28 zemí EU + 4 země ESVO + kandidátské země Turecko a Makedonie.

3) NOVĚ: Můžete vyjet v každém stupni studia (Bc, Mgr, PhD) na celkovou dobu 12 měsíců (lze kombinovat pobyt + stáž, pobyt minimálně na 3 měsíce, stáž minimálně na 2 měsíce).

4) Pokud jste v daném stupni studia již vyjeli na starý Erasmus, můžete vyjet na nový Erasmus +, avšak doba vašeho výjezdu nesmí přesáhnout 12 měsíců.

5) Prozatím používejte staré formuláře dostupné na http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/llp

6) Přípravný kurz na jazykové testy z angličtiny (studenti vyjíždějící 2014/15) se koná 17. - 28. února 2014, více info int.rec@mendelu.cz

7) S výběrem univerzity vyčkejte, podívejte se do zpráv z pobytů v UIS a snažte se sehnat co nejvíce informací. Čím později přihlášku podáte, tím větší výběr univerzit budete mít, proto nespěchejte!

V případě dotazů a dalších informací kontaktujte prosím Ing. Lenku Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@seznam.cz).


Informační schůzka týkající se výběrového řízení a podmínek nového programu Erasmus + (pobyty a stáže)se z původního termínu pátek 7. 2. 2014 přesouvá na středu 12. února 2014 v 13.00 hod. - posluchárna A 01, budova A, Zemědělská 1 Brno.

Prezentaci ze schůzky najdete od 13. února 2014 na http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/aktuality.

Vážené studentky, vážení studenti,

zahraniční oddělení rektorátu MENDELU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt a pracovní stáž LLP/Erasmus na rok 2013/14.

Zájemci o studijní pobyt se elektronicky přihlásí a odevzdají vytištěnou přihlášku s přílohami na ICV MENDELU nejpozději do 15. února 2013.

Zájemci o pracovní stáž odevzdají papírovou přihlášku a přílohy (motivační dopis a životopis, ev. předběžný Training agreement) také na ICV MENDELU do 15. února 2013.

Veškeré informace najdete na www.icv.mendelu.cz v záložce Zahraniční spolupráce nebo na http://zo.stud.mendelu.cz/cz

V případě zájmu o výjezd do zahraničí nebo jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte Ing. Lenka Danielovou, Ph.D. (e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Zahraniční oddělení MENDELU vypisuje výběrové řízení na učitelské (pro akademické pracovníky)zaměstnanecké (pro neakademické pracovníky) mobility programu LLP-Erasmus na akademický rok 2013/2014. Více informací o programu včetně formulářů a seznamů partnerských univerzit naleznete na:

http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/llperasmus.

Vyplněné a podepsané přihlášky k výukovému pobytu (pro akademické pracovníky) či školení (pro neakademické pracovníky) společně s formuláři Výukový program 2013-2014 nebo Pracovní program 2013-2014 odevzdávejte do 20.2.2013 na zahraniční oddělení rektorátu.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte Mgr. Denisu Földešiovou, tel: 545 135 115545 135 115, e-mail: denisa.foldesiova@mendelu.cz.

V případě zájmu o zahraniční mobilitu nezapomeňte rovněž kontaktovat Ing. Lenku Danielovou, Ph.D., e-mail:

danielov@mendelu.cz