Main page / International Cooperation / Mobilita zaměstnanců

Mobilita zaměstnanců

AKTUALITY

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Zahraniční oddělení MENDELU vypisuje výběrové řízení pro akademické i neakademické pracovníky MENDELU na mobility programu Erasmus+ na akademický rok 2014/2015. Více informací o programu včetně formulářů naleznete na: http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/llperasmus.

Vyplněné a podepsané přihlášky k výukovému pobytu či školení odevzdávejte do 3. 3. 2014 na Zahraniční oddělení rektorátu. Seznam partnerských univerzit naleznete taktéž na výše uvedených webových stránkách s podrobnými vysvětlivkami. Jelikož v následujícím akademickém roce bude zahájena nová fáze tohoto programu, dochází k aktualizaci všech bilaterálních dohod. Veškeré stávající partnerské univerzity byly naší univerzitou osloveny s návrhem nové dohody na následující období. Některé smlouvy jsou již partnerskou stranou potvrzeny, u dalších se v současné chvíli čeká na jejich reakci. Nepředpokládá se, že by některá ze stávajících dohod nebyla obnovena, tento případ však nelze zcela vyloučit. V případě, že by se stalo, že některá dohoda nebude obnovena, bude zaměstnanec, kterému na tuto univerzitu byla schválena mobilita, upozorněn a následně si zvolí univerzitu náhradní.

S novou fází programu Erasmus+ dochází ke změnám pravidel. Proto prosím čtěte pozorně veškeré informace na stránkách MENDELU, které budou s ohledem na probíhající změny zasílané postupně Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) průběžně aktualizovány.

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte Mgr. et Mgr. Denisu Földešiovou, e-mail: denisa.foldesiova@mendelu.cz.

V případě, že se rozhodnete přihlášku podat, nezapomeňte také informovat Ing. Danielovou, e-mail: lenka.danielova@mendelu.cz.

LLP/Erasmus

Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.

Podmínky pro vysílané pedagogy

  • Pedagogický pracovník musí být zaměstnancem vysokoškolské instituce (tj. musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy), která je držitelem EUC.
  • Nelze vyslat pracovníka, který pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
  • Pracovník musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.
  • Prioritu by měli mít pedagogové vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.
  • Výuka zahraničního pracovníka podniku, který přijíždí na vysokoškolskou instituci (do ČR) vyučovat na základě pozvání instituce, která jeho pobyt financuje.

Více informací na: http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/llperasmus/zakladni_informace_pro_ucitele

Ostatní - Rozvojové programy

Jednou z priorit dlouhodobého záměru MENDELU pro rok 2012 je internacionalizace její činnosti. V rámci naplňování této priority se univerzita mj. snaží podporovat naplňování bilaterálních smluv oběma směry a podporovat institut vyjíždějících akademických pracovníků. Získané zkušenosti, poznatky a informace následně akademici integrují do výuky na jednotlivých fakultách, čímž dochází ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti a jejímu zatraktivnění pro domácí i zahraniční studenty.

Více informací na: http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity/mobilita_akademickych_pracovniku/ostatni_projekty